Selecteer een pagina
B.O.1 combi Voldoende evenementen in Ridderkerk 24-01-2021

Laatste nieuws

Hier het laatste nieuws

Verkiezingsprogramma

Hier staan wij voor

Onze kandidatenlijst

Neem contact met ons op

Voldoende evenementen in Ridderkerk

Voordat Covid 19 ons (uitgaans)leven ernstig ging beïnvloeden lukte het prima om in alle Ridderkerkse wijken prachtige evenementen te organiseren. Denkend aan de braderieën, de bazaars bij kerken en verenigingen. Veelal net na de zomer waardoor je van wijk naar wijk fietste omdat op verschillende plekken iets georganiseerd werd. De feesten van de speeltuinvereniging in Oostendam, de kinderactiviteiten in Drievliet, lampionnen optocht in Slikkerveer en kerstmarkt in Bolnes. Het radio-nl feest op het Koningsplein maar vooral de vijf-jaarlijkse Gondelvaart in Rijsoord, het spektakel op en langs de Waal wat in de zomer van 2020 was gepland. Het lukte het ons dus steeds weer om prachtige feesten te organiseren. Dat realiseer je je eens te meer als dat opeens wegvalt vanwege het virus. De financiën zijn toereikend en de gemeente faciliteert in het plaatsen van hekken, borden enz. en het begeleiding bij de aanvragen.  Alle wijken van Ridderkerk krijgen jaarlijks een subsidie om dingen te organiseren en de Stichting Evenementen Ridderkerk (SER) krijgt jaarlijks € 70.000,– om wijk-overstijgende evenementen te organiseren als bijv. de avond vierdaagse en 3×2, soms met hulp van het wijkbudget. En onze ondernemers zijn altijd weer bereid een steen bij te dragen, evenals de vele vrijwilligers. Dit maakt dergelijke evenementen tot een groot succes wat allemaal bijdraagt aan de saamhorigheid in Ridderkerk. We zijn met elkaar zo goed in staat de handen uit de mouwen te steken, iets waarvoor BURGER OP 1 graag aan bijdraagt en veel respect voor heeft. Het leek ons dan ook niet heel zinvol met een nieuw evenementenbeleid in te stemmen wat aan al die bestaande subsidies nog eens € 75.000,– per jaar toe zou voegen. We zouden hier nog wel in mee willen gaan als dit in bijdragen van €15.000,– per evenement zou kunnen worden verdeeld zodat het een bijdrage aan een groter evenement zou kunnen zijn. Maar dit bedrag in bijvoorbeeld één keer (of grotendeels) aan één evenement uitgeven waarbij het ‘jaarlijkse grote evenement op het Koningsplein’ als voorbeeld in het voorstel wordt genoemd, ging ons te ver. Zelfs náást het Wijkbudget en de subsidie voor de SER zijn nog andere subsidies verkrijgbaar. Deze laatste lukte het ook al jaren zónder deze extra bijdrage een ‘jaarlijkse groot evenement op het Koningsplein’ te organiseren. 

Bij evaluatie van het oude beleid is slechts met een zeer beperkte/selecte (?) groep gesproken waarvan de wethouder ons niet kon zeggen met wie. Daarnaast was een deel van de €75.000,– uit het voorstel, n.l. € 25.000,– opgenomen voor ‘vegen’ waarvoor ook geen nadere toelichting of onderbouwing kon worden gegeven. 

Degene die wij gesproken hebben wisten van niets. Of hieraan dus behoefte vanuit de gemeenschap bestaat is ons niet duidelijk.

Laten we onze creativiteit en vrijwilligers hoog in het vaandel houden, dan lukt het ons prima om de nodige evenementen, mét elkaar, te organiseren.